Temizlik Şirketleri için kalite kayıtlarının kontrolü

Temizlik Şirketleri için kalite kayıtlarının kontrolü

Temizlik Şirketleri Kalite Kaydı:  Bir işin yapılması ve/veya kontrolü aşamasında kullanılan ve bir süreç veya işlem ile ilgili bilgi veren, verilen yada alınan hizmetin kalitesini ölçen veya tanımlayan evrak, form, liste gibi dokümanlar kalite kaydı olarak adlandırılmaktadır. Temizlik Şirketi Kalite Güvence sistemi içerisinde yer alan tüm formlar, işlendikten sonra kalite kaydı haline gelir. Kalite sistemini

Temizlik uygulamaları ve teçhizat, malzeme, kimyasal kullanımı

Temizlik uygulamaları ve teçhizat, malzeme, kimyasal kullanımı

Çalışılan tüm firmalarda, her kimyasal için, Malzeme Güvenlik Bilgisi mutlaka projede olacaktır. Ürün güvenlik bilgileri merkez satınalma bölümü veya üretici firmalardan temin edilebilir. Her ekipmanın kullanım talimatları üzerinde veya uygun bir bölgede asılı olması gerekmektedir. Tüm Entegre Group projelerinde, yetkili tedarikçilerden alınan ürünler etiketli ürün kaplarında kullanılacaktır. Kişisel hijyen/wc sarfları takviyesinde temiz  eldiven kullanılacaktır. Yer

Temizlik Şirketi Personel Sağlığı ve Kişisel Hijyen Talimatları

Temizlik Şirketi Personel Sağlığı ve Kişisel Hijyen Talimatları

Her Entegre Group Temizlik görevlisi’nin kişisel hijyen, düzgün el yıkama ve eldiven kullanma talimatlarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu talimat tüm Temizlik şirketi projelerinde tüm faaliyetler sırasında uyulması gereken kural ve uygulamaları tanımlamaktadır. Erkek personel kısa saçlı ve her gün sakal tıraşı olmalıdır. Bayan personel tercihen kısa saçlı, saçlar uzun ise mutlaka at kuyruğu veya

Temizlik Şirketleri için Satın Alma Muhasebesi

Temizlik Şirketleri için Satın Alma Muhasebesi

Temizlik Malzemesi talebi yapmak, malzeme almak ve ürünlerin envanterini almak, şirket yönetimi muhasebe sisteminin önemli bir parçasıdır. Sürecin izlenmesi kayıtların her zaman doğru olarak tutulması zorunludur. Fatura irsaliyesi, sipariş verme ve envanter bilgileri ve prosedürler maliyetler üzerinde yönetim kontrolü yapmak üzere dizayn edilen araçlardır. Malzeme ve temizlik kimyasalları tüketim analizleri satın alma prosedüründe belirtildiği şekliyle

Temizlik Şirketi Özel Hizmet Prosedürü

Temizlik Şirketi Özel Hizmet Prosedürü

Bu prosedürün amacı, projelerde uygulanacak sözleşme dışındaki veya dışarıdan bir müşterinin bir defaya   mahsus talep ettiği özel  hizmetlerin talebinin  alınması, değerlendirilmesi ve sunulması     aşamalarında   izlenmesi gereken  yöntem ve iş akışlarının belirlenmesidir. Projelerde sözleşme ile belirlenen hizmetler dışında müşteriden veya  dışarıdan bir müşterinin bir defaya mahsus talep ettiği özel hizmet talepleri geldiğinde talebi alan sorumlu personel