Temizlik Şirketi satınalma ve malzeme talebi

Temizlik Şirketi satınalma ve malzeme talebi

Temizlik Şirketi satınalma faaliyetlerini, ekipman, sarf malzeme, kimyasal ve kırtasiye olarak ayırmak mümkündür. Satınalması yapılacak demirbaşlar, sarf malzemeler, kırtasiyeler ve kimyasallar (makine, taşınmazlar vs.), temizlik malzemeleri  proje açılışlarında ilgili direktör tarafından tespit edilip yatırım olarak bütçelenir. Satın alma onayı Operasyon Genel Müdürü tarafından verildikten sonra web üzerinden siparişi verilerek ilgili projeye ulaştırılır. İlave veya eskiyenin

Temizlik Şirketi Personel Eğitimi ve Geliştirme

Temizlik Şirketi Personel Eğitimi ve Geliştirme

Mülakatlarda başarılı olmuş olan yeni başlayacak temizlik personeli adaylarına; Eğitim takip formunda belirtilen programa uygun eğitimler Proje Yöneticisi, Ekip Şefi ve Yetiştirici personeller tarafından verilir. İlk Eleman Yetkinlik Değerlendirmesi açılır ve yetkinlik kontrol ve gözlem listesine göre yetkin olan personel, oryantasyon sonunda bir sınava tabi tutulur. En az % 70 ve üzerinde başarı sağlamak zorunludur.

Temizlik Şirketi Mülk Yönetimi

Temizlik Şirketi Mülk Yönetimi

Bütün Entegre Group Temizlik Şirketi projeleri tescilli ve üçüncü taraf yazılımı telif hakları yasalarına uygun hareket edecek ve yaptırıma tabi tutacaklardır. Entegre Group lisanslı yazılımı kullanılarak elde edilen bilgiler Entegre Group’in mülkiyeti altındadır. Entegre Group’in yazılı izni olmaksızın tescilli yazılımlar kopyalanmayacak veya dağıtılmayacaktır. (Tescilli Yazılım, Entegre Group Temizlik Şirketleri tarafından satın alınan, kiralanan, lisanslanan veya

Temizlik Şirketi Gizlilik & İletişimler

Temizlik Şirketi Gizlilik & İletişimler

Maliyetler, Operasyon yöntemleri, politikalar, prosedürler,  müşteri faaliyet verileri, her türlü bilgileri,  müşterilerin personelleri ve müşterileri hakkında her türlü bilgileri (sağlık kurumlarında hasta mahremiyeti vb.) gizli mahiyette olup, Genel Müdürün bilgisi ve onayı olmaksızın Proje ve Entegre Group Temizlik Şirketi haricindeki kişilere açıklanmayacaktır. Temizlik Sektörüne ilişkin her hangi bir röportaj veya dergi çekimi için mutlaka bir

Temizlik Şirketleri için dosyalama sistemi

Temizlik Şirketleri için dosyalama sistemi

Temizlik Şirketleri içinde formlar, destek materyalleri için bir dosya sistemi organize edin. Klasör, Kalite Kayıtları prosedürlerindeki bölümlere karşılık gelecek şekilde dizayn edilecektir. Temizlik Şirketi Yöneticisi olmayan ve personel sayısı 10 kişiden az olan projeler küçük ölçekli projeler  kapsamında değerlendirilecektir. Küçük ölçekli projeler dökümantasyonu çerçevesinde; küçük ölçekli projeler kalite kayıtları listesi ile hangi formların uygulanacağı tanımlanmıştır.