Maruz kalma kayıtları

Temizlik Şirketi kayıtlarının tutulması

Temizlik Şirketi kayıtlarının tutulması

1. Genel. Çalışanların tıbbi kayıtları, maruz kalma kayıtları, bu kayıtlara dayalı olarak yapılan analizler işe alımdan itibaren 30 yıl boyunca saklanmalıdır. Kayıtlar yetkili mercilerin incelemesine sunulmak üzere hazır tutulmalıdır. 2. Eğitim. Tüm belgeler tesisteki bir dosyada tutulmalı ve bir suretleri SM Güvenlik Departmanına gönderilmelidir. Müdürler hakkında tutulan belgeler tesisteki bir dosyada saklanmalı ve bir suretleri