Temizlik Şirketi kayıtlarının tutulması

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

1. Genel. Çalışanların tıbbi kayıtları, maruz kalma kayıtları, bu kayıtlara dayalı olarak yapılan analizler işe alımdan itibaren 30 yıl boyunca saklanmalıdır. Kayıtlar yetkili mercilerin incelemesine sunulmak üzere hazır tutulmalıdır.
2. Eğitim. Tüm belgeler tesisteki bir dosyada tutulmalı ve bir suretleri SM Güvenlik Departmanına gönderilmelidir. Müdürler hakkında tutulan belgeler tesisteki bir dosyada saklanmalı ve bir suretleri SM Güvenlik Departmanına ve bunların bir sureti de Kamu İdaresine gönderilmelidir.
3. Yaralanmalar ve kayıtlar

 • a. Kayda değer tüm yaralanma ve hastalığı (ölüme, hastaneye kaldırılmaya, işgünü kaybına, tıbbi tedaviye (İlk Yardım’ın ötesinde) neden olan), iş değişikliği yada işten ayrılma, mesleki hastalık yada bilinç kaybı sözü edilen olaydan itibaren altı (6) gün içinde SSK’ya bildirilecektir. Bu iş genelde tesisin İnsan Kaynakları Bürosu tarafından yada Service tarafından yapılacak olup THY sorumluluğunda değildir. Ancak, Entegre Group’un çalışanlarının şartlarını yerine getirmek amacıyla tesiste yalnızca bir SM çalışanı olsa bile her bir THY bir kaza bildirim formu doldurmalıdır.
 • b. Her yıl Şubat ayında, önceki takvim yılında yaşanan mesleki yaralanma ve hastalıklar çalışanların ilan tahtasına asılacaktır. Bu rapor Mart ayının ilk gününe kadar panoda asılı kalacaktır.
 • c. Kaza rapor formu beş (5) yıl boyunca dosyada saklanacaktır.
 • d. Kaza rapor formunun nasıl doldurulacağına dair talimatlar formun arka yüzünde bulunmaktadır.

4. Kayıtlar. (Tıbbı, eğitim, bakım, sınama ve inceleme dışında tutulacak kayıtlar )

 • Tehlikeli Maddeler
 • Tehlikeli Temaslar
 • Kanda Taşınan Patojenler
 • Giriş Çıkış
 • Kişisel Koruyucu Donanım
 • Solunum Koruma
 • Tüberküloz
 • Asbest
 • Kapalı Alanlar
 • Can Güvenlği
 • Gürültü Gürültüye maruz kalma
 • Ölçüm kayıtları 2 yıl boyunca saklanmalıdır.
 • KurşunKayıtların tutulması istihdam süresi artı 20 yıl boyunca yada 40 yıl boyunca tutulacaktır.
 • Yanıcılar Sağlam bir envanter tutunuz
 • Uyuşturucu Atık Gazlara Maruz kalma kayıtları: Maruz kalan işçinin tıbbi kayıtları ile birlikte tutulmalıdır.

Aşağıdaki takip kayıtları 30 yıl boyunca saklanmalıdır:

 • Benzene
 • Ksilen
 • Etilen Oksit
 • Formaldehit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir