Temizlik Görevlisinin görevleri

Temizlik Görevlisinin yaptığı görev ve işlemler

Temizlik Görevlisinin yaptığı görev ve işlemler

Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir. Temizlik Görevlisinin görevleri: İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak Kişisel hazırlık yapmak Çalışma programını almak Kullanacağı malzeme,