Temizlik Şirketleri tamir bakım ve onarımı

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

Temizlik makineleri ve ekipmanların; kullanıcılarına eğiterek, kullanım sertifikası vererek, zimmet formu ile zimmetleyerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Makine ve ekipmanlarda meydana gelen büyük arızalarda, ilgili Temizlik Şirketi ilgili direktöründen yazılı onay alınmadan yapılmaması gerekmektedir.

Projelerde mevcut temizlik ekipman ve cihazları, kullanım talimatlarında belirlenen şekilde temizlik görevlisi ve eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.

Sorumlu personel projesindeki demirbaşları listesini çıkarır ve her ay sayımını yaparak güncelliğini sağlar.

Sorumlu personel ekipmanların temizlik ve bakımlarının takibinin yanı sıra teknik servisin  bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirmesinin kontrolünden sorumludur.

Arıza

Herhangi bir arıza durumunda eğer sözleşme maddelerinde arıza bakımı şirketimizin yükümlülüklerinde ise proje yöneticisi teknik servise arızayı tahmini nedeni ile birlikte arıza tamir talep formu ile bildirerek teknik servisten destek ister .

Eğer arıza bakımı veya ekipman müşteriye ait ise proje yöneticisi durumu yazılı olarak müşterisine bildirir, arızanın giderilmesini talep ve takip eder.

Arıza tamiri sonrasında teknik servis projeye arıza tamir bilgi formu bırakır. Bu formun üzerinde yapılan işlemler, değişen parçalar ve fiyatı yazılıdır. Proje yöneticisi ekipmanın arızasının giderildiğini, form üzerinde yazılı parçaların değişip değişmediğini kontrol ettikten sonra formu imzalayarak ekipmanı teslim alır.Arıza tamir talep formları ile arıza tamir bilgi formları projede bakım onarım dosyasında saklanır.

Ekipman Sicil Kartı

Her projede yer alan ekipmanlar için sorumlu personel tarafından ekipman sicil kartları açılır. Ekipmanla ilgili tüm bilgiler arızalar ve periyodik bakımlar kart üzerine işlenerek takibi yapılır.

Herhangi bir ekipmanın bir başka yere nakli söz konusu olduğunda sicil kartı ile birlikte nakil edilir.

Bakım onarım ve arızalarla ilgili tüm kayıtlar kalite kayıtları prosedüründe belirtilen şekil ve sürelerde saklanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir