Asansör Bakım, Onarım ve Montaj Hizmetleri Servisi

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

Entegre Group bina bakım hizmetleri olarak Asansör periyodik bakım ve onarımı yıllık sözleşme düzenleyerek, müşterimiz ile belirlenen takvim günlerinde periyodik bakıma gelmektedir. Ayrıca bakım sözleşmesi gereği herhangi bir arıza oluştuğunda Entegre Group en yakın bakım onarım ekibi tarafından kısa sürede arıza giderilerek asansör faal hale getirmektedir.

Entegre Group bina bakım hizmetleri ile yapılan uzun soluklu bakım onarım anlaşmaları doğrultusunda işinin ehli Entegre Group asansör personelinin yaptığı düzenli bakımlar sayesinde asansörlerinizi uzun yıllar sıkıntısız şekilde kullanılabilmektesiniz.

Entegre Group bina bakım hizmetleri

 • Asansör aylık periyodik bakım onarım işleri
 • Asansör arıza ve revizyon işlemleri,
 • Yeni binalar için yeni asansör montajı

Asansör hizmetleriAsansör bakım servisi ekibimiz periyodik bakımlarda yapılması gerekenleri titizlikle yerine getirerek asansör servis formunda yazan bilgiler eksiksiz doldurulmuş, kaşe ve imza edilerek firma veya bina yetkilisine teslim edilmektedir.

Bakımını yaptığımız asansörlerde oluşabilecek arıza durumlarında ücretsiz ve en hızlı servisi sağlamaktayız. Yıllık bakım anlaşmaları ile hedefimiz asansörlerinizin bakımlarını gerek titizlikte yaparak uzun yıllar arızasız çalışmasını sağlamak.

Asansör bakım ücretleri;

 • Yıllık sözleşme yapılan asansörler için ilk ay asansör bakım ücreti alınmamaktadır.
 • Asansör bakım fiyatları piyasa şartlarına göre oldukça makul seviyelerdedir.
 • Küçük parça değişimlerinde ekstra ücret alınmamaktadır.

Yıllık bakım anlaşmaları yapılan asansörlerde;

 • Asansör bakımlarında küçük parça değişimlerinde ekstra ücret alınmamaktadır.
 • Asansör bakım zamanlarında teknik kontroller haricinde bina yönetiminin isteği doğrultusunda tüm asansör kapıları ve kabinleri dezenfekte edilmektedir.

Asansör firması olarak sunduğumuz hizmetler;

 • Gerekli iş güvenliği şartlarını taşımayan ve kırmızı etiket almış asansörlere gerekli revizyon ve parça değişimlerinin yapılarak tekrar kullanılabilir hale getirmek veya yeşil etiket almak değil güvenli kullanım etiketi almak.
 • Yeni yapılan binalara asansör montajı yapmak.
 • Oluşan asansör arızalarının tamirini yapmak.

Asansör bakım onarım şirketi olarak İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinin tamamında hizmet vermektedir.

Anlaşma yapılması haline asansörün yıllık periyodik bakımı şirketimiz tarafından yapılacaktır.

Bu bakıma makine-motor, emniyet tertibatı ve kumanda tesisatı gibi asansörün bütün kısımları dahildir.

Periyodik bakım bu konuda şirketin uygulamakta olduğu teknik talimata uygun olarak şirketin yetkili bakım personeli tarafından ayda 1 (bir)defa yapılacaktır.

Bakım işi ile ilgili muhtemel arızaların bertaraf edilmesi de şirketin taahhüdüne dahil olup arıza oluştuğunda şirketimize bildirilecek ve giderilmesine çalışılacaktır.

Bakım, münhasıran şirket personeli tarafından yapılacak olup dışarıdan hiçbir suretle başkalarına bakım ve tamir işi gördürülmeyecek ve bilhassa asansörün elektrik, elektronik, makine, motor, emniyet ve kumanda tesisatlarına kısımlarına el sürdürülmeyecektir. Buna riayet edilmediği takdirde şirkete bir mesuliyet tereddüt etmeyeceği gibi şirket dilerse bu bakım sözleşmesini derhal ve önceden ihbara lüzum olmaksızın fesh edilebilecektir.

Tabii aşınmadan asansörün fazla yüklenmesinden yanlış hareketlerden rutubetten yangından depremden terör ve halk hareketlerinden şebeke geriliminin değişmesinden su basmasından meydana gelen arızaların giderilmesi işi ve değiştirilmesi zaruri olan malzemelerin bedeli ve işçiliği ayrıca müşteri tarafından ödenecektir.

Periyodik bakım için lüzumlu üstübu, bez, yağ temizleyici malzeme vb. müşteri tarafından temin edilecektir.

Müşteri karşılıklı imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir ekini teşkil eden “Asansör kullanma talimatında” yazılı hususlara harfiyen riayet etmeyi kabul etmelidir.

Sözleşme konusu asansörün periyodik bakım ücreti karşılıklı belirlenen fiyat olup sözleşmenin imzası tarihinden itibaren her ay sonu müşteri tarafından fatura karşılığı şirkete ödenecektir. Bakım ücreti muaccel olduğu tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödenmediği taktirde şirket başka bir meyil tayinine lüzum olmaksızın asansörün bakımını yapmayı durduracak ve alacaklarını tahsil yoluna gidecektir. Ayrıca şirket sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşme müşteri sıfatıyla imza eden şahıs asansörün tesis edildiği binayı başkasına veya başkalarına satmış ve yöneticiliği sıfatını devretmiş olsa bile bu sözleşme konusu vecibeleri devir ve tekabül ettiklerini şirkete yazı ile bildirirlerse bu takdirde müşterinin sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

İşbu bakım sözleşmeyi yukarıda belirtilen tarihte sona erecektir. Sözleşmenin bitiminden 1 ay evvel taraflarca sözleşmenin yenilenmeyeceği hususu diğer tarafa yazı ile bildirilmediği takdirde bakım sözleşmesi kendiliğinden 1 sene için uzatılmış sayılacaktır. Ertesi senelerde de hüküm caridir şirketin zam taleb hakkı saklıdır.

İşletme ruhsatı ile alakalı olan her idari ve teknik işlerin ifası harçların ödenmesi muayene ve kabul işlerinin yapılmasından müşteri sorumludur. Bina yetkilisi 2014/33/AB asansör yönetmeliğinin 24.maddesi gereğine ruhsatının alınması ve yenilenmesi ile yükümlüdür.

Müşteri makine dairesinde havalandırmanın temin edilmesi ile sorumludur.

Müşteri makine dairesinde elverişli ve kapaklı bir kutu dahilinde bakım işleri için lüzumlu yağ gres ve üstübü bulunduracaktır.

Aylık periyodik bakımlarda kullanılan bakım arıza fişini yönetici veya bina görevlisine imzalatacaktır.

Asansör makine dairesinin kilitli olması yöneticinin sorumluluğundadır.

Garanti kapsamındaki ürünler için servis nakliye posta vb. ücret alınmayacaktır.

Firmamız tarafından montajı yapılan asansörler 3 yıl garanti kapsamındadır.

Arıza durumunda asansöre 24 saat içinde müdahale edilecektir. Ayrıca arıza ücreti alınmayacaktır.

Garanti kapsamı dışındaki asansörlerde her türlü yedek parça temini ve montajı ücrete tabidir.

İşbu bakım anlaşmasına rağmen meydana gelecek kazalar sebebi ile bedenen veya aynen hasıl olacak zarar ziyanlar dolayısı ile şirketin mali hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığı müşteri kabul etmiştir.

Firmamızın bakım esnasında yapacaklarını bakım arıza fişinde ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

Bu sözleşmeden mütevellit itilafların mercii İSTANBUL mahkeme ve icra daireleridir.

Firmamızın çalışma saatleri Pazar ve resmi tatil günleri hariç 08:30 – 18:00’dır

İşbu sözleşme yukarıdaki sözleşme tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aynı tarihte 2 nusha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir