Dosyalama nasıl olmalıdır?

Temizlik Şirketleri için dosyalama sistemi

Temizlik Şirketleri için dosyalama sistemi

Temizlik Şirketleri içinde formlar, destek materyalleri için bir dosya sistemi organize edin. Klasör, Kalite Kayıtları prosedürlerindeki bölümlere karşılık gelecek şekilde dizayn edilecektir. Temizlik Şirketi Yöneticisi olmayan ve personel sayısı 10 kişiden az olan projeler küçük ölçekli projeler  kapsamında değerlendirilecektir. Küçük ölçekli projeler dökümantasyonu çerçevesinde; küçük ölçekli projeler kalite kayıtları listesi ile hangi formların uygulanacağı tanımlanmıştır.