Temizlik hizmetleri esnasında emniyet

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

1. Rutin hazırlık sürecinde, çalışanlar elektrik çarpması tehlikelerine neden olabilen durumları raporlamalıdır. Devre kesici paneller ve sabit güç aletleri gibi elektrik teçhizatlarının çevresindeki alanlar, yerin kayganlaşmasına neden olabilen veya bakım amacıyla veya acil durumlarda teçhizata girişi engelleyebilen depolanmış maddelerden, molozlardan ve her türlü sıvıdan arındırılmış olmalıdır.
2. Hazırlık çalışmaları, yeterli korumalar temin edilmedikçe, kısıtlı yaklaşım alanının içinde yerine getirilmelidir. Su, buhar, iletken aerosol veya sıvı, metalli yün veya bez veya silikon karbür gibi temizlik malzemeleri, uygun prosedürlere riayet edilmedikçe, kısıtlanmış yaklaşma sınırında kullanılmalıdır.

EĞİTİM

1. Genel. Çalışanlar, elektrik enerjisiyle ilgili spesifik tehlikeleri anlayacak şekilde eğitilmelidirler. Eğitim güvenlikle ilgili iş uygulamalarından, kişisel iş veya görev tahsisleriyle ilgili elektrik tehlikelerinden korunmak amacıyla gerekli uygulama koşullarından ve elektrik tehlikeleri ile muhtemel yaralanmalar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve anlaşılması yönteminden oluşmalıdır.
2. İş Toplantısı. Her çalışmaya başlamadan önce, görevli personel çalışmaya dahil olan diğer çalışanlarla bir iş toplantısı düzenlemelidir. Bu toplantı şu hususları içermelidir: çalışmayla ilgili tehlikeler, uygulanan çalışma prosedürleri, özel önlemler, enerji kaynağı kontrolleri ve kişisel koruyucu tertibat gereksinimleri. Temizlik çalışanlarına, açıkta duran elektrik yüklü parçaların yanında çalıştığı zamanlarda ve beklenmedik elektrik tehlikeleri olduğu iş durumlarında dikkatli olmaları konusunda talimat verilmelidir. Çalışanlara, enerji yüklü parçaların bulunabileceği yerlere dikkatsiz yaklaşmamaları konusunda talimat verilmelidir. Bir elektrik akımına hiçbir zaman kapılmamalıdır.

  • a. İşgünü veya vardiya esnasında yerine getirilecek çalışma veya faaliyetlerin basmakalıp veya birbirlerine benzer olması halinde, günün veya vardiyanın ilk işine başlamadan önce temizlik şirketi ofisinde en az bir iş toplantısı düzenlenmelidir. Çalışma sırasında çalışmaların güvenliğini etkileyebilen önemli değişikliklerin olması halinde, ilave iş toplantıları düzenlenmelidir.
  • b. Dahil edilen çalışmanın rutin olması ve çalışandan işte maruz kalınan tehlikeleri tespit etmesi ve kaçınmasının eğitim ve deneyime bağlı olarak makul ölçüde beklenebilmesi halinde, toplantı kararı tatmin edici olmalıdır.

(1). Çalışmanın karışık veya tehlikeli olması veya
(2). Çalışandan çalışmada maruz kalınan tehlikeleri tespit etme bu tehlikelerden kaçınması beklenememesi halinde, daha kapsamlı bir karar alınmalıdır.

3. Uzmanlaşmış Eğitim

  • a. Acil Durum Prosedürleri. Açıkta olan enerji yüklü elektrik iletkenleri veya devre parçaları üzerinde veya yakınında çalışan personel, bu elektrik iletkenleri veya devre parçalarına temas etmelerini önleyecek yöntemler konusunda eğitilmelidirler. Temizlik şirketleri Çalışanları, görevlerinin söz konusu eğitimi gerekli görmesi halinde, onaylı hayata döndürme yöntemleri gibi ilk yardım yöntemleri ve acil durum prosedürleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilmelidirler.
  • b. Kalifiye Personel. Bir kalifiye personel teçhizatların yapısı ve çalıştırılması veya belirli bir çalışma yöntemiyle ilgili eğitimli ve bilgili olmalı, teçhizatlar veya çalışma yöntemiyle ilgili mevcut olabilen elektrik tehlikeleri tespit etmek ve bu tehlikelerden kaçınmak amacıyla eğitilmelidirler. Bu kişiler aynı zamanda özel önleyici teknikler, Kişisel Önleyici Tertibatlar (KKT), yalıtım ve koruyucu malzemeler ile izole edilmiş aletler ve test teçhizatlarının doğru kullanılması konusunda bilgili olmalıdırlar. Bir kişinin belli teçhizat ve yöntemlerde kalifiye oldukları, ancak diğer teçhizat ve yöntemlerde kalifiye olmadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Açıkta olan elektrik yüklü iletkenler ve devre parçalarına kısıtlı yaklaşımı içinde çalışmalarına izin verilen bu kişiler, en azından ilave olarak aşağıdaki hususlarda eğitimli olmalıdır. Bu hususlar:

(1). Açıkta kalan elektrik yüklü parçaları elektrikli teçhizatların diğer parçalarından ayırmak için gerekli beceri ve teknikler,
(2). Açıkta kalan elektrik yüklü parçalarının nominal gerilimlerini belirlemek için gerekli beceri ve teknikler,
(3). 9. sayfada belirtilen yaklaşma mesafeleri ve kalifiye elemanın maruz kalacağı uygun gerilimler,
(4). Tehlikenin derecesi ve kapsamının belirlenmesi için gerekli karar alma süreci ile çalışmanın güvenli yerine getirilmesi için gerekli özel koruyucu teçhizatlar ve iş planlaması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir