Tıbbi atık prosedürü

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

TIBBİ ATIKLAR

1. Tıbbi atıklar; hasta ile teması olan, hastaya müdahale esnasında kullanılan ve çöpe atılan maddelere verilen addır. Tıbbi atıkların alınmasından başlanarak poşetlenmesi, bağlanması, konulduğu yer ve atıldığı yere kadar her birinde çok dikkat edilerek uygulanması gereken kurallara sahiptir. Tıbbi atıkların alınmasında kesinlikle eldiven ve duruma göre de maske ve koruyucu üniforma giyilmelidir.
2. Tıbbi atıklar kırmızı torbaya atılır. Tıbbi atıkla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • a. Tıbbi atığın alımında ve atımında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır.
  • b. Tıbbi atıklar mavi torbaya kesinlikle konmaz.
  • c. Kırmızı torba içerisine konulacak sharpbox’ların ağızları kesinlikle emniyet açısından bağlanmalıdır.
  • d. Enjektör uçları sharpbox’ın dışında bir yere atılmaz.
  • e. Tıbbi atık poşeti bağlama prosedürüne kesinlikle uyulur.
  • f. Tıbbi atıklar, evsel atıklardan ayrı konteynırlarda ve ayrı bölgelerde muhafaza edilir.
  • g. Tıbbi atık ve evsel atık poşetleri aynı konteynıra atılamaz ve evsel atıklar kendi poşeti ile kırmızı poşet içine konulamaz.
  • h. Tıbbi atık torbaları dolduğunda en kısa zamanda o bölgeden uzaklaştırılır ve çöp merkezine ulaştırılır.
  • i. Tıbbi atık torbalarının alımı ya da atımı sırasında vücudumuzun çeşitli yerlerine batan iğne ya da kesici aletlerin kesmesi sonucunda oluşacak yara yada çiziklerde derhal şefimize haber vererek tahlillerimizi yaptırır ve de gereken aşılarımızı oluruz.
  • j. Tıbbi atık poşetleri hiçbir zaman elle sıkılmaz, üstüne basılmaz, bağlaması ve taşınması tamamen poşete dokunulmadan en üst ağız kısmından yapılır.

3. Tıbbi atıkların atılmasında ve saklanmasında yukarıda yazılı hususlara dikkat edildiğine, çevre ve insan sağlığı açısından önem taşır.
4. Dolan torbaların en kısa zamanda çöplerin saklanma noktalarına götürülmesi, muhafazasının atım süresine kadar burada sağlanması gerekmektedir.
5. Torbaların bağlanması sırasında torbada oluşacak havanın giderilmesi için bağlama sırasında üst bölgeden havası alınarak torba bağlanır ve bu şekilde atılır. Aksi durumda şişkin torbalar hem saklamada fazla yer kaplayacaktır, hem de sıkışmadan dolayı patlayabilir. Böyle durumlarda yüzden çöpler kötü görüntü ve sağlıksız bir ortam yaratır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir