Temizlik Bilgileri

Temizlik Görevlisinin yaptığı görev ve işlemler

Temizlik Görevlisinin yaptığı görev ve işlemler

Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir. Temizlik Görevlisinin görevleri: İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak Kişisel hazırlık yapmak Çalışma programını almak Kullanacağı malzeme,

Temizlik Şirketlerinde Ekip Şefi (Supervisor) görev tanımları

Temizlik Şirketlerinde Ekip Şefi (Supervisor) görev tanımları

İlgili departman: Operasyon Pozisyonun Tanımı: Supervisor /Ekip Şefi Üstleri: Proje Müdürü / Direktör Yard. / Direktör Astları: Personel Ana görev ve sorumluluklar: Genel İş Tanımlarına , Kalite güvence prosedürlerine be I.S.O 9001:2000 Revizyonu kurallarına uymak Binadaki tüm alanlarda verilen hizmetlerin, belirlenen standartların üzerinde tutulması. Her yeni görevlinin, Çalışanın İşe Yönlendirilmesi Çizelgesine ve Eğitim Takip Formuna

Temizlik Şirketi Proje Müdürü görev tanımları

Temizlik Şirketi Proje Müdürü görev tanımları

İlgili departman: Operasyon Pozisyonun Tanımı: Proje Müdürü Üstleri: Direktör Yard. / Direktör / Genel Müdür Yard./ Genel Müdür Astları: Supervisor / Personel Ana görev ve sorumluluklar: Genel İş Tanımlarına , Kalite güvence prosedürlerine be I.S.O 9001:2000 Revizyonu kurallarına uymak Projeyi iyi tanıması ve ihtiyaç tespitini yapabilmesi, Binadaki tüm hizmetlerin, belirlenen standartların üzerinde tutulması. İş planlama

Temizlik Şirketlerinden akümülatör bakımı

Temizlik Şirketlerinden akümülatör bakımı

Temizlik Şirketlerinde akümülatör kullanımına ilişkin uygulanması gereken belirli prosedürler mevcuttur. Entegre Group tarafından uygulanan bakım hakkındaki bilgileri maddeler halinde alt bölümde veriyoruz. Akümülatör üstüne (tel, anahtar, tornavida gibi) kısa devreye neden olacak madeni malzeme bırakmayınız. Temizlik Şirketi çalışanı olarak akümülatörün şarjı sırasında veya sonrasında akümülatörün yanına yanan (sigara, kibrit, çakmak) ateşle yaklaşmayınız. Akü üzerini ve

Temizlik makinaları kullanımı ve bakımı

Temizlik makinaları kullanımı ve bakımı

Kullanma talimatına uyulması, personelin güvenliği ve makinenin emniyetli hizmet vermesi vazgeçilmez husustur. Bundan böyle, makineniz size güvenle işinizin görülmesinde uzun süre verimli olmanızı sağlayacaktır. Makinenizin bakımında ve parçaların değiştirilmesinde veya başka bir işleme geçişte motorun şalterini OFF pozisyonuna getiriniz. Tüm makinelerin fişlerini prizden çıkartırken sol elinizle prizi tutup, sağ elinizle fişi tutup çıkarınız. ASLA KABLODAN