Temizlik Bilgileri

Temizlik hizmetleri esnasında emniyet

Temizlik hizmetleri esnasında emniyet

1. Rutin hazırlık sürecinde, çalışanlar elektrik çarpması tehlikelerine neden olabilen durumları raporlamalıdır. Devre kesici paneller ve sabit güç aletleri gibi elektrik teçhizatlarının çevresindeki alanlar, yerin kayganlaşmasına neden olabilen veya bakım amacıyla veya acil durumlarda teçhizata girişi engelleyebilen depolanmış maddelerden, molozlardan ve her türlü sıvıdan arındırılmış olmalıdır. 2. Hazırlık çalışmaları, yeterli korumalar temin edilmedikçe, kısıtlı yaklaşım

Temizlik Personeli afet eğitimi

Temizlik Personeli afet eğitimi

Yangın sırasında yapılması gerekenler Her projede yeterli sayıda yangın tüpü mevcut olmalı ve gerekli periyotlarda temizlik personeli tarafından dolumu kontrol edilmelidir. Her personel yangın sırasında yapılacaklar konusunda eğitim almalı, bulunduğu binada yer alan yangın çıkışlarının ve yangın merdivenlerinin yerini bilmelidir. Temizlik Şirketi Personeli yangın tüplerinin ve hortumlarının kullanımı konusunda gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Herhangi bir

Temizlik Şirketi kayıtlarının tutulması

Temizlik Şirketi kayıtlarının tutulması

1. Genel. Çalışanların tıbbi kayıtları, maruz kalma kayıtları, bu kayıtlara dayalı olarak yapılan analizler işe alımdan itibaren 30 yıl boyunca saklanmalıdır. Kayıtlar yetkili mercilerin incelemesine sunulmak üzere hazır tutulmalıdır. 2. Eğitim. Tüm belgeler tesisteki bir dosyada tutulmalı ve bir suretleri SM Güvenlik Departmanına gönderilmelidir. Müdürler hakkında tutulan belgeler tesisteki bir dosyada saklanmalı ve bir suretleri

Temizlik Şirketleri kaza raporlaması ve incelenmesi

Temizlik Şirketleri kaza raporlaması ve incelenmesi

Herhangi bir kazayı derhal Entegre Group Güvenlik birimine rapor ediniz. Rapor edilecek kaza ve olaylar Entegre Group çalışanlarıyla ve Service Ortaklarıyla ve Entegre Group müfettişleri, müdürleri yada yöneticileri altında olanları ve bir şekilde departmanla bağlantılı olay/kazalardır. Bunlar Entegre Group personeli tarafından kurulan, test edilen, incelenen yada temizlenen cihazları da içerecektir. Daha fazla bilgi edinmek için

Temizlik Şirketi risk kontrolü

Temizlik Şirketi risk kontrolü

1. Risk Tespiti Risk tespiti yalnızca riskleri tanımakla kalmayıp rizikoyu önleyecek kontrollerin tasarlanmasını sağlamak amacıyla bunların kendine has özelliklerini öğrenmeyi ve risk altındaki nüfusu belirlemeyi de kapsar. Etkin bir güvenlik programının geliştirilmesi, bu riskleri yada tehlikeleri bünyesinde barındıran tesis ve faaliyet tiplerinin analiz edilmesiyle gerçekleştirilir. a. İşyeri analizleri, yönetimin mevcut ve potansiyel riskler hakkında nasıl