Temizlik Bilgileri

Temizlik Prosedürleri

Temizlik Prosedürleri

Tüm projelerde yapılacak temizlik faaliyetlerini belirlemek için personel görev kartları ve proje işleri takip tabloları ve iş planları hazırlanır. Tüm bu planların ve planlamaların etkinliği günlük temizlik kontrollerinde ve merkez yöneticilerinin yaptığı denetimlerle ölçülür. Temizlik personeli işe alınmadan önce sağlık raporu alma zorunluluğundadır. Sağlık kontrolleri personel işe alındıktan sonra da devam eder. Personel temizlik ve

Temizlik Şirketlerinde Fatura ve İsraliyeler

Temizlik Şirketlerinde Fatura ve İsraliyeler

Yetkili Temizlik Personel Sorumlusu irsaliyeyi imzalaması o irsaliyede bulunan malları eksiksiz ve kalite kontrolü yapılarak teslim aldığı anlamını taşımaktadır. Projeye fatura bırakılması gereken durumlarda faturayı yetkili Temizlik Personel Sorumlusu kontrol edecek ve onaylayacaktır. Onaylanan fatura ve irsaliyenin bir nüshası, merkez ofis satın alma departmanına en geç ayın son gününe kadar iletilecektir. Temizlik malzemeleri projeye bırakıldığında,

Temizlik Şirketlerinde Müşterinin temin ettiği ürün prosedürü

Temizlik Şirketlerinde Müşterinin temin ettiği ürün prosedürü

Projede  hizmeti tamamlamak amacı ile müşteri tarafından temin edilen ürünler mevcut olabilir. Bu ürünler çoğu zaman makine, ekipman, kimyasal ve temizlik malzemesi olabilmektedir. Müşterinin temin ettiği bu ürünler Temizlik Şirketi‘ nin temin ettiklerinden fark gözetilmeksizin aynı kontrol süreçlerinden geçerler. Müşterinin temin ettiği temizlik ürünleri de girdi ürün kontrolü, son ürün kontrolü gibi kontrol faaliyetleri kapsamında

Temizlik Şirketleri için ürün standartları ve teslim alma

Temizlik Şirketleri için ürün standartları ve teslim alma

Temizlik Şirketleri için ürünlerin belirli standartları ve teslim alma prosedürleri vardır. Maddeler halinde alt bölümden inceleyebilirsiniz. Temizlik ürünlerin projelerde doğru ve eksiksiz teslim alınmasından yetkili personel sorumludur. Ürünler mutlaka yetkili personel sorumlusuna teslim edilecek, herhangi birine bırakılmayacaktır. Gelen siparişler malzeme talep  formu- merkez kesin sipariş dökümü ile sevk irsaliyesi karşılaştırılarak teslim alınır. Yetkili personel sorumlusunun

Temizlik Şirketi satınalma ve malzeme talebi

Temizlik Şirketi satınalma ve malzeme talebi

Temizlik Şirketi satınalma faaliyetlerini, ekipman, sarf malzeme, kimyasal ve kırtasiye olarak ayırmak mümkündür. Satınalması yapılacak demirbaşlar, sarf malzemeler, kırtasiyeler ve kimyasallar (makine, taşınmazlar vs.), temizlik malzemeleri  proje açılışlarında ilgili direktör tarafından tespit edilip yatırım olarak bütçelenir. Satın alma onayı Operasyon Genel Müdürü tarafından verildikten sonra web üzerinden siparişi verilerek ilgili projeye ulaştırılır. İlave veya eskiyenin